True
Детски часовници
Прашања и одговори
 • Како да ја проверите локацијата на детето? Упатство

 • Како да меморирате број во именикот на саатот при ограничен број на контакти?  Упатство

 • Како да го промените јазикот во апликацијата? Упатство

 • Како да ги користите функвиите "Disabled in Class",  "Take Photo", "Remote Restart"?  Упатство

Binary file

Детски смарт саат W02S 

 • Како да ја ставите картицата во саатот?  Упатство

 • Како да инсталирате апликација на саатот? Упатство

 • Како да се регистрирате на инсталираната апликација? Упатство

 • Како да примате и испраќате повици преку саатот? Упатство

Binary file

Детски Смарт саат T3

 • Како да ја ставите картицата во саатот?  Упатство

 • Како да инсталирате апликација на саатот? Упатство

 • Како да се регистрирате на инсталираната апликација? Упатство

 • Како да испраќате повици?  Упатство

Binary file

Детски смарт саат Q19-360

 • Како да ја ставите картицата во саатот?  Упатство

 • Како да инсталирате апликација на саатот? Упатство

 • Како да се регистрирате на инсталираната апликација? Упатство

 • Како да ја вклучите камерата на саатот? Упатство

Binary file

Детски смарт саат T8W 

 • Како да ја ставите картицата во саатот? Упатство

 • Како да инсталирате апликација?  Упатство

 • Како да регистрирате апликација?  Упатство

 • Каде се наоѓа тастерот за SOS и тастерот за камера? Упатство


Binary file

Детски смарт саат T5S

 • Како да ја ставите картицата во саатот?  Упатство

 • Како да инсталирате апликација на саатот? Упатство

 • Како да се регистрирате на инсталираната апликација?  Упатство

Упатство за употреба на лаптоп батерии
Пред употреба, Ве молиме внимателно прочитајте го упатството.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.