Упатство За Детски Смарт Саат

Ве молиме внимателно да го прочитате упатството за употреба на смарт саатот


На селдниот линк може да го превземете упатството.

 

Ве молиме внимателно да го прочитате упатството за правилна инсталација на часовникот.

Najpre:

1) .Proverite svu dodatnu opremu ako je kompletna, a model uređaja je tačan.

2) .Izaberite istu karticu koja se podudara sa GSM mreža, možete se obratiti prodavcu

3). SIM kartica mora da otvori GPRS funkcija i funkcija skrining poziva

4). Instalirajte APP na telefon, možete tražiti prodavca, ako ne znate kako da preuzmete to.


2. Način instaliranja SIM kartice

Uklonite mini odvijač (priložen) poklopac SIM kartice na satu.

Ставете ја потребната нано картица со златната страна свртена нагоре, а дијагоналниот агол свртен накај десниот агол на саатот- погледнете ја сликата за подетално Ставете ја SIM картицата до крај додека не кликне на своето место.Можеби ќе мора да користите   нокт многу внимателно или нешто друго за да ја поттурнете

Napomena: Da biste uklonili SIM: lagano gurnite SIM karticu dok ne osetite da klikne da biste je oslobodili.


3. Uključi

Uključi: držite i pritisnite dugme za napajanje ako je sat isključen. Samo daljinsko okretanje  može. Daljinsko isključivanje sata može se izvršiti samo ako je sat u normalnom radnom stanju. Ako SIM kartica nije instalirana ili povezana sa APP-om, držite pritisnut taster za napajanje da biste ga isključili. Napomena: nemojte direktno uklanjati SIM karticu u radnom režimu u slučaju oštećenja SIM kartice.


4. Погледнете го уводот

5. Preuzmite APP

1) .Skenirajte QR kod da biste preuzeli APP „SeTracker ili SeTracker 2“ Možete pretraživati u interfejsu za preuzimanje APP-a na satu.

2). Registrovanje sata i prijavljivanje: Otvorite aplikaciju, novi korisnici će morati da registruju novi račun klikom na donje desno dugme „Registracija“, dovršite korake registracije. Imajte na umu da ćete morati da izaberete pravo područje u kome se nalazite, na primer, ako ste u Aziji, morate da izaberete „Oblast“ kao „Azija i Okeanija“. Ako ste u Nemačkoj, morate da izaberete „Područje“ kao „Evropa i Afrika“. Takođe je potrebno da unesete tačnu adresu e-pošte kako biste bili sigurni da možete resetovati lozinku ako je potrebno.

3). Povezivanje GPS sata sa vašim nalogom za APP: Nakon uspešne registracije, prijavite se na nalog, izaberite „ME“ → Lista uređaja → Dodaj uređaj, kliknite ikonu za skeniranje da biste skenirali QR kod na GPS satu.


6. Napunite sat

Може да најдете 4 пина на батеријата (погледајте ја сликата 1). Поврзете го USB магнетскиот кабел со 4 пина. Саатот се полни како што е покажано на слика 2 и слика 3. Ве молиме да проверите дали се добро поврзани.


7. Uvod u funkciju LBS+GPS+WiFi lokaciju: proverite u realnom vremenu položaj na mapi APP-a.

Postoje dva načina. Jedan je režim u zatvorenom: WIFI režim lokacije za prioritet, ako nema WIFI, LBS režim lokacije po podrazumevanoj vrednosti. Drugi je režim na otvorenom: Ako je GPS signal jak, prikazaće se GPS pozicioniranje; ako je GPS signal slab, prikazaće se pozicioniranje LBS (bazne stanice).

Разговор: разговор меѓу часовникот и апликацијата

Otisak: proverite istorijsku putanju

Sigurnosna zona: postavite 3 Geo ograde. Kad sat napusti ogradu, oglasiće se alarm.

Budilnik: Mogu se podesiti 3 budilice.

Telefonski imenik: U sat možete postaviti 10 brojeva. Mogu da upućuju pozive jedni drugima

SOS: Postavite 3 broja za hitne slučajeve

Daljinski monitor: postavljen u aplikaciji, sat će birati zadati broj (obično podešen), mobilni telefon može realizovati jednosmerno preslušavanje sata

Period za ometanje: U 3 perioda nije bilo poziva. (Osim za vikend)

Podešavanje SMS upozorenja: podesite prekidač alarma SMS za nisku potrošnju i SOS. Broj postavljen u aplikaciji koja prima SMS; trošak je isti sa normalnim SMS-om, ovaj broj je podrazumevano i nadzorni broj.

Član porodice: prikaži sve članove porodice koji se vezuju za sat.

Postavka prekidača: prebacite neke funkcije Režim rada: 3 načina rada opcionalno, podrazumevani  normalni režim.

Daljinsko okretanje f: Sat se ne može okrenuti o držanjem pritisnutog dugmeta kada radi, može se samodaljinski okrenuti.

8. Rešavanje problema

Ako sat prvo ne može da se poveže sa serverom, a uređaj ne pokazuje umrežavanje, proverite sledeće:

1) .Proverite da li je SIM kartica sata GSM.

2) .Proverite da li ste pravilno postavili SIM karticu i da li je prikaz na ekranu normalan. Da li SIM kartica

ima otvorene podatke.

3) .Proverite da li su IP, Port i ID broj tačni, morate biti sigurni da je ID broj zalepljen na sat isti kao i ID

broj samog uređaja. Korisnik može da proveri ID broj samog uređaja tako što će s vašeg mobilnog

telefona na sat poslati poruku „pv, 123456, ts #“ (Sat mora imati umetnutu i napajanu SIM karticu)

Zatražite pomoć od prodavca ako još postoji problem


4) Postoje dve situacije ako ne možete registrujte se u APL.

a. ID broj ne postoji ili ga već ima bili registrovani, kontaktirajte prodavca na resetujte sat ponovo.

b.Vaše ime naloga za registraciju već postoji je registrovan, molimo vas promenite ga u drugi novo ime računa. Ovaj priručnik je samo za referencu, pravo na tumačiti pripada našoj kompaniji.